Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2012 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 
13-12-2012 Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2015. 
13-12-2012 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế công chức, biên chế sự nghiệp các loại, chỉ tiêu hợp đồng lao động hành chính cho các cơ quan, đơn vị năm 2013 và chỉ tiêu lao động hành chính, biên chế sự nghiệp dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức năm 2013. 
13-12-2012 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Hòa Bình 2 là đô thị loại V thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Hòa Hiệp Trung là đô thị loại V thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Phú Yên. 
13-12-2012 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013. 
13-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 
14-09-2012 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ đô thị loại III lên đô thị loại II. 
14-09-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
14-09-2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số quy định về Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,135,642 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner