Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 135 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2011 Quyết định số 1974/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
25-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 
25-11-2011 Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. 
25-11-2011 Quyết định số 1960/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương. 
24-11-2011 Quyết định số 1952/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
24-11-2011 Quyết định số 1951/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
24-11-2011 Quyết định số 1950/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
24-11-2011 Quyết định số 1949/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
23-11-2011 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. 
22-11-2011 Quyết định số 1939/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
22-11-2011 Quyết định số 1938/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
22-11-2011 Quyết định số 1937/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
22-11-2011 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các vùng chăn nuôi và các khu vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 
22-11-2011 Quyết định số 1935/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch các vùng sản xuất rau an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020. 
21-11-2011 Quyết định số 1932/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên. 
21-11-2011 Quyết định số 1931/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 
21-11-2011 Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 
21-11-2011 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 
18-11-2011 Quyết định số 1914/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
17-11-2011 Quyết định số 1910/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
33,493,399 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner