Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 103 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2011 Quyết định số 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-11-2011 Quyết định số 1966/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 
21-11-2011 Chỉ thị số 26/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ. 
21-11-2011 Quyết định số 1933/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-11-2011 Quyết định số 1886/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. 
08-11-2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. 
08-11-2011 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 
08-11-2011 Quyết định số 1865/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với diện tích vượt hạn mức khi giao cho hộ gia đình, cá nhân. 
07-11-2011 Quyết định số 1858/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
07-11-2011 Quyết định số 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất đường Phan Đình Phùng, thành phố Tuy Hòa tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011. 
28-10-2011 Quyết định số 1791A/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
27-10-2011 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 
27-10-2011 Quyết định số 1779/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
24-10-2011 Kế hoạch số 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 
21-10-2011 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 
19-10-2011 Kế hoạch số 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 
17-10-2011 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên”. 
17-10-2011 Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-10-2011 Kế hoạch số 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. 
14-10-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
33,013,385 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner