Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND, ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa V. 
21-09-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
21-09-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế công chức năm 2011 cho các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của Tỉnh và bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2011-2012 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, biên chế giáo viên mầm non cho UBND huyện Phú Hòa. 
21-09-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
21-09-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2020. 
21-09-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016. 
21-09-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. 
21-09-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết việc làm, giảm nghèo tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. 
21-06-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 
20-06-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đông Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,211 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner