Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 70 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân 2010-2011. 
13-12-2010 Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 thực hiện Nghị quyết số 31/2010/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
09-12-2010 Quyết định số 2027/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020”. 
09-12-2010 Quyết định số 2021/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết 04 dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2015. 
01-12-2010 Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020. 
09-11-2010 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
01-11-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. 
20-10-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2010. 
15-10-2010 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-10-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 
13-10-2010 Quyết định số 1551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuy Hòa đến năm 2020. 
13-10-2010 Quyết định số 1550/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 
13-10-2010 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 
13-10-2010 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
07-10-2010 Quyết định số 1511/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến đường tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô. 
07-10-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo giai đoạn 2011-2015. 
04-10-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
20-09-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. 
14-09-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 
30-08-2010 Quyết định số 1263/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt Quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2015 theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,160 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner