Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các danh mục công trình năm 2008. 
26-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 
26-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,742,292 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner