Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 111 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2009 Quyết định số 2309/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 
14-12-2009 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Tư pháp. 
26-11-2009 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2009-2010. 
24-11-2009 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2009. 
08-11-2009 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 và lũ lụt gây ra. 
06-11-2009 Quyết định số 2102/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
04-11-2009 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai toàn diện, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 
26-10-2009 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 
21-10-2009 Quyết định số 1974/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ, cách thức quản lý và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2010 và đến 2012. 
16-10-2009 Quyết định số 1947/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Sông Cầu. 
16-10-2009 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Sơn Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1945/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Sông Hinh. 
16-10-2009 Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đồng Xuân. 
16-10-2009 Quyết định số 1943/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1942/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tuy An. 
16-10-2009 Quyết định số 1941/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Tuy Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1940/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1939/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chuyên trách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Tây Hòa. 
16-10-2009 Quyết định số 1936/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phối hợp vận hành điều tiết lũ các hồ chứa thủy điện lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-10-2009 Quyết định số 1826/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
32,703,035 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner