Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
17-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2008. 
19-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2006 và Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện. 
19-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2008, dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009. 
19-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,935,329 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner