Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-07-2009 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. 
09-07-2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. 
09-07-2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên. 
09-07-2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh một số nội dung Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. 
09-07-2009 Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp. 
09-07-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. 
09-07-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2020. 
09-07-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
15-06-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. 
15-06-2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2004-2011. 
15-06-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện. 
15-06-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập thị xã Sông Cầu và thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,925,380 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner