Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 102 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-02-2010 Quyết định số 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Yên. 
12-12-2008 Quyết định số 2079/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh. 
11-12-2008 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 
02-12-2008 Quyết định số 2015/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ hai “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. 
28-11-2008 Quyết định số 1975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên. 
25-11-2008 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
21-11-2008 Quyết định số 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi thành Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-11-2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
18-11-2008 Quyết định số 1879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. 
18-11-2008 Quyết định số 1877/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 
17-11-2008 Quyết định số 1868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Nội vụ. 
07-11-2008 Quyết định số 1824/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-11-2008 Quyết định số 1823/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-11-2008 Quyết định số 1822/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm: đo đạc, lập bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
04-11-2008 Quyết định số 1805/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
04-11-2008 Quyết định số 1803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
04-11-2008 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
31-10-2008 Quyết định số 1768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2.000, Đồ án Khu dân cư Ngọc Lãng - Ngọc Phước 2 (xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa). 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,535 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner