Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng năm 2008. 
28-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc bãi bỏ khoản 4, tại mục 4, phần III của Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐND ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Hội đồng nhân dân huyện khóa V về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ khuyến nông cơ sở. 
28-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của huyện Sông Hinh năm 2008. 
28-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Sông Hinh năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,507 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner