Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp và công chức dự bị năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh Công an viên ở thôn, buôn. 
05-12-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
05-12-2008 Nghị quyết số 119/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên một số đường phố ở thành phố Tuy Hòa năm 2008. 
05-12-2008 Nghị quyết số 118/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Phú Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 
05-12-2008 Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi; lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
05-12-2008 Nghị quyết số 116/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2007. 
05-12-2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. 
16-09-2008 Quyết định số 16/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 
18-07-2008 Nghị quyết số 99/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, sử dụng trí thức. 
18-07-2008 Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2009-2010. 
18-07-2008 Nghị quyết số 97/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định khung đất ở tái định cư cho các dự án lọc, hóa dầu thuộc khu vực huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
18-07-2008 Nghị quyết số 96/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn và điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương từ năm 2008 đến năm 2010. 
18-07-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục mức thu, quản lý, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
18-07-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tập trung chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
18-07-2008 Nghị quyết số 93/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
18-07-2008 Nghị quyết số 101/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp khác, sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao, sự nghiệp Y tế và sự nghiệp Y tế cơ sở cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
18-07-2008 Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch quốc gia 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,742,108 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner