Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn báo cáo kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Đông Hòa. 
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. 
30-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch đến năm 2010 trên địa bàn huyện Đông Hòa. 
30-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã đến năm 2010 trên địa bàn huyện Đông Hòa. 
30-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm huyện lỵ Đông Hòa tại Hòa Vinh. 
30-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 của huyện Đông Hòa. 
30-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Đông Hòa. 
30-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 của huyện Đông Hòa. 
30-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,829,187 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner