Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Tuy Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 
25-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thông qua Đề án nâng cấp đơn vị hành chính xã Bình Ngọc thành phường Bình Ngọc, thuộc thành phố Tuy Hòa. 
25-07-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thông qua Đề án xây dựng trường tiểu học quy mô nhà cấp 3, cấp 4 trường tầng. 
25-07-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2007 của thành phố Tuy Hòa. 
25-07-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 của thành phố Tuy Hòa. 
25-07-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,829,302 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner