Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Quyết định số 2513/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai trên biển gây ra. 
20-12-2007 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Trồng dâu, Nuôi tằm Mỹ Thạnh Tây tại thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa. 
20-12-2007 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Đan đát Vinh Ba tại thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. 
20-12-2007 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Bó chổi Mỹ Thành tại thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. 
20-12-2007 Quyết định số 2419/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận làng nghề Bánh tráng Đông Bình tại thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. 
13-12-2007 Quyết định số 2363/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban chỉ đạo - điều hành các dự án lớn tỉnh Phú Yên. 
11-12-2007 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cập nhật, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
03-12-2007 Quyết định số 2278/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai trên biển gây ra. 
07-11-2007 Quyết định số 2071/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 
24-10-2007 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
09-10-2007 Quyết định số 1881/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ngày truyền thống sự kiện tàu không số Vũng Rô. 
05-10-2007 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Sông Cầu giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015. 
10-09-2007 Quyết định số 1632/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
10-09-2007 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. 
20-08-2007 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010. 
09-08-2007 Quyết định số 1412/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2007 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2007-2010. 
21-06-2007 Quyết định số 1112/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 
20-06-2007 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở. 
14-06-2007 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại địa phương do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,829,465 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner