Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 143 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. 
21-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an theo Nghị định 169/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ. 
18-02-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012. 
28-12-2007 Quyết định số 2515/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn mới thành lập theo Nghị định số 175/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. 
24-12-2007 Quyết định số 2477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh. 
21-12-2007 Chỉ thị số 44/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2008. 
21-12-2007 Chỉ thị số 43/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phát triển kinh tế VAC và tổ chức hoạt động Hội làm vườn. 
21-12-2007 Chỉ thị số 42/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
12-12-2007 Quyết định số 2358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Phú Yên. 
12-12-2007 Quyết định số 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý đầu tư Hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô tỉnh Phú Yên. 
11-12-2007 Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
07-12-2007 Quyết định số 2312/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
04-12-2007 Quyết định số 2289/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Phú Yên quản lý. 
03-12-2007 Chỉ thị số 40/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết năm 2007, triển khai công tác năm 2008. 
28-11-2007 Chỉ thị số 39/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. 
27-11-2007 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2007. 
27-11-2007 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
15-11-2007 Chỉ thị số 37/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 
15-11-2007 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện xuất bản, phát hành Công báo tỉnh Phú Yên. 
14-11-2007 Quyết định số 2145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; tỉ lệ 1/500 Đồ án Khu cơ sở II trường Cao đẳng Xây dựng số 3. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
33,742,389 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner