Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về chương trình giám sát của HĐND huyện Sông Cầu năm 2008. 
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2007. 
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Cầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
21-11-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2007, dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008. 
26-10-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phân loại đô thị thị trấn Sông Cầu. 
26-10-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phân loại đơn vị hành chính huyện Sông Cầu. 
13-07-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2006. 
13-07-2007 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc điều chỉnh dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Sông Cầu năm 2007. 
13-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. 
13-07-2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Sông Cầu, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,915,192 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner