Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. 
07-12-2007 Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
07-12-2007 Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
07-12-2007 Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên. 
07-12-2007 Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 
07-12-2007 Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Phú Yên. 
07-12-2007 Nghị quyết số 86/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chính sách đào tạo sau đại học đến năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên. 
07-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa. 
07-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2006. 
07-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 
07-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. 
19-07-2007 Nghị quyết số 81/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Lâm để thành lập phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh và phường Phú Đông thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 
19-07-2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hòa Định Đông để thành lập thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Định Đông thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 
19-07-2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao giai đoạn 2006-2010. 
19-07-2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo các huyện năm học 2007-2008. 
19-07-2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình quan trọng theo nghị quyết của HĐND tỉnh. 
19-07-2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương. 
19-07-2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, quản lý, sử dụng tiền phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
19-07-2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi đặc thù trong hoạt động của HĐND các cấp. 
19-07-2007 Nghị quyết số 73/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 2006-2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,829,195 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner