Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Tháng 6-2020: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-06-2020 Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
17-06-2020 Quyết định số 1029/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. 
15-06-2020 Quyết định số 997/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do UBND tỉnh Phú Yên quản lý. 
15-06-2020 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên. 
12-06-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên. 
11-06-2020 Quyết định số 987/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-06-2020 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 
05-06-2020 Quyết định số 938/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất để thực hiện dự án: Đầu tư hạ tầng đường Suối Bạc 4 tại thị trấn Củng Sơn và xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. 
04-06-2020 Quyết định số 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất 05 khu đất trên địa bàn huyện Tây Hòa. 
04-06-2020 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
04-06-2020 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hào - đường N7b), thành phố Tuy Hòa. 
04-06-2020 Quyết định số 934/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể (Phương án giá đất) làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – Giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa. 
03-06-2020 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất để thực hiện công trình Xây dựng và vận hành đường dây trung, hạ áp Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Phú Yên (Khu vực thành phố Tuy Hòa). 
03-06-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
02-06-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-05-2020 Quyết định số 894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thị xã Sông Cầu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
28-05-2020 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tỉnh Phú Yên. 
27-05-2020 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Đông khu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. 
27-05-2020 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-tiền lương, Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –TBXH tỉnh Phú Yên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
27-05-2020 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đối với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2022. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,466,537 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner