Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Tháng 4-2020: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-04-2020 Quyết định số 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Hòa. 
28-04-2020 Quyết định số 665/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) dự án Đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông (giai đoạn 2) đoạn Km15+910,63 - Km17+70. 
27-04-2020 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020. 
21-04-2020 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dự kiến đầu tư Khu Công viên Chuyên đề kết hợp Thương mại - Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. 
21-04-2020 Quyết định số 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - Quốc lộ 1. 
21-04-2020 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2020. 
20-04-2020 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa. 
20-04-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
17-04-2020 Quyết định số 616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (bổ sung). 
16-04-2020 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
16-04-2020 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất B1 tại đường Độc Lập, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. 
15-04-2020 Quyết định số 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tây Hòa. 
14-04-2020 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về giao dịch bảo đảm của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên. 
14-04-2020 Quyết định số 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất để thực hiện dự án: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Kim (cơ sở 3) tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. 
14-04-2020 Quyết định số 583/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện lập: Chương trình phát triển đô thị Ealy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
14-04-2020 Quyết định số 582/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè biển Xuân Hải, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - giai đoạn 2. 
13-04-2020 Quyết định số 580/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 
09-04-2020 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Hòa. 
09-04-2020 Quyết định số 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Đông Hòa. 
08-04-2020 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các lô N-04, N-05, N-13, N-14, N-17, N-24, C-03, H-01, K7, X-01 thuộc đồ án quy hoạch chung đô thị Ô Loan. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,466,251 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner