Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 8-2018: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2018 Quyết định số 1714/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
23-08-2018 Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
23-08-2018 Quyết định số 1688/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
23-08-2018 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
23-08-2018 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. 
23-08-2018 Quyết định số 1676/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-08-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 
20-08-2018 Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. 
17-08-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên. 
15-08-2018 Quyết định số 1614/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 
08-08-2018 Quyết định số 1560/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng và Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
08-08-2018 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
08-08-2018 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
08-08-2018 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
07-08-2018 Quyết định số 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hải, huyện Tuy An. 
03-08-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-07-2018 Quyết định số 1507/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
31-07-2018 Quyết định số 1503/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-07-2018 Quyết định số 1499/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
31-07-2018 Quyết định số 1498/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,693,749 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner