Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 8-2017: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-08-2017 Quyết định số 1636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đề án Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 
21-08-2017 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc. 
15-08-2017 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-08-2017 Quyết định số 1577/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
10-08-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-08-2017 Kế hoạch số 133/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hành động phát triển ngành tôm Phú Yên đến năm 2025. 
09-08-2017 Quyết định số 1550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
02-08-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
02-08-2017 Quyết định số 1521/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
02-08-2017 Kế hoạch số 129/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. 
31-07-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
26-07-2017 Kế hoạch số 125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-07-2017 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh. 
24-07-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBNDngày 29/12/2014. 
24-07-2017 Kế hoạch số 124/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh. 
19-07-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnhnăm 2018. 
19-07-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù. 
19-07-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
19-07-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu. 
19-07-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,925,145 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner