Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 4-2017: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2017 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
14-04-2017 Quyết định số 758/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục bác sĩ các chuyên ngành có nhu cầu đào tạo sau đại học năm 2017 theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2020. 
14-04-2017 Quyết định số 757/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thu hút các chuyên ngành bác sĩ năm 2017 theo Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2020. 
12-04-2017 Kế hoạch số 64/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại tỉnh Phú Yên. 
12-04-2017 Kế hoạch số 63/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
11-04-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên. 
10-04-2017 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu các cơ quan, tổ chức của Trung ương, các đơn vị thành viên của các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh; Doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định trên địa bàn tỉnh nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. 
05-04-2017 Quyết định số 706/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 
04-04-2017 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ định và công bố danh sách đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất cung ứng tinh, vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ thuật chăn nuôi và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020. 
03-04-2017 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-03-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
29-03-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017. 
27-03-2017 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bảng xếp loại đường bộ để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017. 
27-03-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2017. 
23-03-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 
23-03-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khung giá, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 
23-03-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh (đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước). 
22-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 
21-03-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. 
21-03-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở tại huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,742,313 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner