Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 9-2016: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-09-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. 
20-09-2016 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 
20-09-2016 Quyết định số 2222/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên. 
20-09-2016 Quyết định số 2221/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Yên. 
20-09-2016 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Phú Yên. 
15-09-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 
14-09-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-09-2016 Quyết định số 2168/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. 
12-09-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-09-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 
09-09-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. 
07-09-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh. 
05-09-2016 Quyết định số 2111/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. 
05-09-2016 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-09-2016 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
01-09-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 
29-08-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
29-08-2016 Quyết định số 2045/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. 
29-08-2016 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 
24-08-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,018,691 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner