Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 12-2016: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2016 Công văn số 01-MLCB-2016 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mục lục công báo năm 2016. 
26-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý. 
26-12-2016 Quyết định số 3163/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 
16-12-2016 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-12-2016 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2021. 
16-12-2016 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
16-12-2016 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng biên chế công chức, viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về phí và lệ phí. 
16-12-2016 Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-12-2016 Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,013,246 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner