Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 11-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-11-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 
28-10-2015 Quyết định số 2090/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
28-10-2015 Quyết định số 2087/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Đông Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2086/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Đồng Xuân đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2085/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Phú Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2084/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Sơn Hòa đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2083/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Tuy An đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2082/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận Thị xã Sông Cầu đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2081/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Sông Hinh đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2080/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận thành phố Tuy Hoà đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
28-10-2015 Quyết định số 2079/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận huyện Tây Hoà đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015. 
26-10-2015 Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên. 
26-10-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên. 
26-10-2015 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp Phú Yên. 
14-10-2015 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,002,426 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner