Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 9-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. 
18-09-2014 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
18-09-2014 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ngăn chặn tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên địa bàn Tỉnh. 
17-09-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-09-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-09-2014 Quyết định số 1477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2020. 
11-09-2014 Quyết định số 1453/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
11-09-2014 Quyết định số 1452/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 
11-09-2014 Quyết định số 1451/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-09-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-09-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015. 
29-08-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 230/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của UBND Tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND Tỉnh. 
29-08-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất 07 Khu tái định tại các xã và phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2014. 
29-08-2014 Quyết định số 1405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh vị trí quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Phú Yên. 
20-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên. 
20-08-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. 
20-08-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 
19-08-2014 Quyết định số 1328/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” tỉnh Phú Yên. 
19-08-2014 Quyết định số 1327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Nhà hát ca múa nhạc Sao Biển trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. 
19-08-2014 Quyết định số 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường THCS và THPT Tôn Đức Thắng về UBND huyện Sông Hinh và đổi tên Trường THCS và THPT Tôn Đức Thắng thành Trường THPT Tôn Đức Thắng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,925,170 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner