Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 8-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. 
11-08-2014 Quyết định số 1275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân, huyện Tây Hòa, huyện Sơn Hòa trực thuộc Sở Y tế. 
05-08-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị, địa phương quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng. 
05-08-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. 
31-07-2014 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
28-07-2014 Quyết định số 1186/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-07-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 
25-07-2014 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
25-07-2014 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở UBND cấp xã để tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-07-2014 Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp. 
25-07-2014 Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. 
25-07-2014 Nghị quyết số 109/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện. 
25-07-2014 Nghị quyết số 107/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. 
25-07-2014 Nghị quyết số 106/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,276,958 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner