Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 7-2014: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2014 Quyết định số 1155/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và tặng thưởng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt giải, năm 2014. 
22-07-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
22-07-2014 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời về định mức hỗ trợ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2014-2015, thuộc Chương trình 135. 
21-07-2014 Quyết định số 1124/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
21-07-2014 Quyết định số 1123/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên tỉnh Phú Yên. 
21-07-2014 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh. 
15-07-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
10-07-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 
10-07-2014 Quyết định số 1080/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới , sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-07-2014 Quyết định số 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Điều 5 Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 15/3/2002 của UBND Tỉnh và Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND Tỉnh. 
10-07-2014 Quyết định số 1074/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 
08-07-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất 05 Khu tái định cư: Đồng Đèo, thôn Cần Lương và đồng Cây Khế, thôn Bình Chính, xã An Dân; Gò Giam và Gò Điều, thôn Phú Tân 2, xã An Cư; đồng Cây Gạo, thôn Phong Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh năm 2014. 
08-07-2014 Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND Tỉnh về ban hành một số chế độ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. 
07-07-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các loại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 
02-07-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
02-07-2014 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 
30-06-2014 Quyết định số 1020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. 
30-06-2014 Quyết định số 1019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. 
30-06-2014 Quyết định số 1018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. 
30-06-2014 Quyết định số 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner