Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 10-2014: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2014 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ba Bản mở rộng, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 
24-10-2014 Quyết định số 1741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ba Bản mở rộng, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. 
24-10-2014 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 
24-10-2014 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 
23-10-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 
23-10-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 
23-10-2014 Quyết định số 1734/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các thôn (xã) điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh Trung học phổ thông không thể đến trường và trở về nhà trong ngày để hưởng chế độ theo Thông tư Liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
23-10-2014 Quyết định số 1734/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các thôn (xã) điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh Trung học phổ thông không thể đến trường và trở về nhà trong ngày để hưởng chế độ theo Thông tư Liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
23-10-2014 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 
23-10-2014 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 
23-10-2014 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
23-10-2014 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
21-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên. 
21-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên. 
17-10-2014 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
17-10-2014 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
16-10-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
16-10-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-10-2014 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-10-2014 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
32,935,657 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner