Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 01-2014: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-01-2014 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014. 
31-12-2013 Quyết định số 2386/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 
31-12-2013 Quyết định số 2375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020. 
30-12-2013 Quyết định số 2371/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Bộ đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
30-12-2013 Quyết định số 2368/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách, thành lập thôn, khu phố. 
26-12-2013 Quyết định số 2344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
26-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 
24-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-12-2013 Quyết định số 2262/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 
20-12-2013 Quyết định số 2261/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 
20-12-2013 Quyết định số 2260/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 
20-12-2013 Quyết định số 2259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 
20-12-2013 Quyết định số 2258/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 
17-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn Tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 
12-12-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND, ngày 21/9/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 
12-12-2013 Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-12-2013 Nghị quyết số 97/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,927,375 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner