Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 6-2013: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh. 
07-06-2013 Quyết định số 976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển cơ sở vật chất và bộ phận giáo viên THCS của Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước về UBND huyện Đồng Xuân và đổi tên Trường phổ thông cấp 2-3 Xuân Phước thành Trường THPT Nguyễn Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
05-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Phú Yên. 
03-06-2013 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
30-05-2013 Quyết định số 936/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 
30-05-2013 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 
29-05-2013 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Điều tra, đánh giá tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trực thuộc Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
28-05-2013 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phân cấp quản lý di tích - danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
27-05-2013 Quyết định số 880/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
27-05-2013 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sông Hinh giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 876/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 875/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 872/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. 
27-05-2013 Quyết định số 869/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở EaTrol, huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia. 
22-05-2013 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,018,708 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner