Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 3-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-03-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. 
18-03-2013 Chỉ thị số 05/CT - UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng tiết kiệm điện trong các tháng mùa khô năm 2013 và các năm tiếp theo. 
11-03-2013 Quyết định số 449/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Ninh Tịnh 1, thành phố Tuy Hòa. 
08-03-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 
07-03-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, trừ chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen hại lúa vụ Đông Xuân 2012-2013. 
06-03-2013 Hướng dẫn số 628/HD-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. 
06-03-2013 Quyết định số 426/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
06-03-2013 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 
06-03-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
05-03-2013 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2020. 
04-03-2013 Kế hoạch số 23/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện “Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. 
25-02-2013 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên. 
25-02-2013 Quyết định số 343/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Phú Yên. 
25-02-2013 Quyết định số 342/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. 
21-02-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,997,903 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner