Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 01-2013: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên. 
18-01-2013 Quyết định số 152/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 
16-01-2013 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
16-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013. 
12-01-2013 Quyết định số 112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên”. 
11-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013 trên địa bàn Tỉnh. 
09-01-2013 Quyết định số 58/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trưởng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tư thục Duy Tân thành Trường phổ thông tư thục Duy Tân. 
04-01-2013 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1431/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh. 
02-01-2013 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Làng nghề Trồng rau và Hoa Ngọc Phước 2”, địa chỉ thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. 
02-01-2013 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Làng nghề Bánh tráng Hòa Đa”, địa chỉ thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An. 
02-01-2013 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Làng nghề Đan lát Thạnh Đức”, địa chỉ thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. 
02-01-2013 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Làng nghề Dệt chiếu cói Thọ Lâm”, địa chỉ thôn Thọ Lâm, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. 
02-01-2013 Quyết định số 21/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Làng nghề Dệt chiếu cói Phú Hòa”, địa chỉ thôn Phú Hòa, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa. 
02-01-2013 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Làng nghề Dệt chiếu cói Phú Tân 1”, địa chỉ thôn Phú Tân 1, xã An Cư, huyện Tuy An. 
02-01-2013 Quyết định số 11/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 
02-01-2013 Quyết định số 10/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên. 
28-12-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-12-2012 Quyết định số 2226/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 
27-12-2012 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia. 
27-12-2012 Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến thuộc thị xã Sông Cầu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,013,366 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner