Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 9-2012: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-09-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
19-09-2012 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sông Hinh. 
19-09-2012 Quyết định số 1492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Sông Cầu. 
19-09-2012 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sơn Hòa. 
19-09-2012 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng Xuân. 
19-09-2012 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh thành phố Tuy Hòa. 
19-09-2012 Quyết định số 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tây Hòa. 
19-09-2012 Quyết định số 1487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Tuy An. 
19-09-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. 
12-09-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tín dụng vệ sinh. 
11-09-2012 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 
11-09-2012 Quyết định số 1380/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 
11-09-2012 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc cho tổ chức, cá nhân. 
09-09-2012 Quyết định số 1486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Truyền thanh huyện Đông Hòa. 
31-08-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hành Quy định trình tự tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
30-08-2012 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Phú Yên và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Phú Yên. 
27-08-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. 
27-08-2012 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng chung cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
17-08-2012 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,147,822 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner