Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 8-2012: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2012 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
17-08-2012 Quyết định số 1257/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
17-08-2012 Quyết định số 1256/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
17-08-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013. 
16-08-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung giá đất tại một số đường, đoạn đường, khu vực và các đảo vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012. 
12-08-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
12-08-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-08-2012 Quyết định số 1177/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
08-08-2012 Quyết định số 1156/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch: Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 
07-08-2012 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Phú Yên. 
31-07-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
30-07-2012 Quyết định số 1116/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 
23-07-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích kinh phí, mức chi và tỷ lệ phân chia mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
23-07-2012 Quyết định số 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. 
18-07-2012 Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. 
12-07-2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 
12-07-2012 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-07-2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,135,354 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner