Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 6-2012: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-06-2012 Quyết định số 879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động hè. 
21-06-2012 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên đến năm 2020. 
21-06-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. 
20-06-2012 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm bố trí trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 867/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 866/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 865/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 864/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 863/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 862/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 861/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-06-2012 Quyết định số 860/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
19-06-2012 Quyết định số 851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 
18-06-2012 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Đồ án: Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư Ninh Tịnh I, thành phố Tuy Hòa. 
18-06-2012 Quyết định số 841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 về việc thành lập Trung tâm Tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng thuộc Sở Công Thương. 
18-06-2012 Quyết định số 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. 
18-06-2012 Quyết định số 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính”. 
18-06-2012 Quyết định số 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương”. 
14-06-2012 Quyết định số 821/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 
14-06-2012 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,147,867 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner