Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 02-2012: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-02-2012 Quyết định số 264/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Phú Yên. 
21-02-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn tỉnh”, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A(H5N1) ở người. 
20-02-2012 Quyết định số 259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-02-2012 Quyết định số 226/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 
10-02-2012 Quyết định số 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
09-02-2012 Quyết định số 193/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa. 
09-02-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
08-02-2012 Quyết định số 185/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
06-02-2012 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
02-02-2012 Quyết định số 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Phú Yên. 
02-02-2012 Quyết định số 162/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
02-02-2012 Quyết định số 161/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
31-01-2012 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Bến xe huyện Tuy Hòa và Bến xe liên tỉnh. 
20-01-2012 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2012. 
20-01-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
19-01-2012 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025. 
19-01-2012 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
19-01-2012 Quyết định số 124/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 
19-01-2012 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên. 
19-01-2012 Quyết định số 122/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,147,833 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner