Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 10-2012: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2012 Quyết định số 1679/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
16-10-2012 Quyết định số 1678/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
16-10-2012 Quyết định số 1677/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
16-10-2012 Quyết định số 1676/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
16-10-2012 Quyết định số 1670/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. 
28-09-2012 Quyết định số 1547/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 
26-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1196/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh. 
26-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
26-09-2012 Quyết định số 1540/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
26-09-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi gia cầm”. 
25-09-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Phú Yên ngành thủ công mỹ nghệ. 
25-09-2012 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 
21-09-2012 Quyết định số 1505/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/2000 Khu công nghệ cao Khu kinh tế Nam Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ đô thị loại III lên đô thị loại II. 
14-09-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
14-09-2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số quy định về Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-09-2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,340,277 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner