Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 6-2011: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2011 Quyết định số 1012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh tỉnh Phú Yên. 
21-06-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 
20-06-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đông Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Quyết định số 1029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. 
20-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
20-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,466,497 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner