Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 10-2011: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2011 Quyết định số 1791A/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-10-2011 Quyết định số 1790/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
27-10-2011 Kế hoạch số 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 
24-10-2011 Kế hoạch số 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015. 
21-10-2011 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 
21-10-2011 Quyết định số 1761/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 
21-10-2011 Quyết định số 1760/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Yên. 
21-10-2011 Quyết định số 1758/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội Tù chính trị yêu nước tỉnh là hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Phú Yên. 
19-10-2011 Kế hoạch số 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 
17-10-2011 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên”. 
17-10-2011 Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-10-2011 Kế hoạch số 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2011-2015. 
14-10-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. 
14-10-2011 Quyết định số 1689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đồng Tròn tỉnh Phú Yên. 
14-10-2011 Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển rừng sản xuất đến từng địa bàn chủ rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 
12-10-2011 Quyết định số 1658/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn là Keo các loại khi khai thác, tỉa thưa rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
12-10-2011 Quyết định số 1657/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý. 
11-10-2011 Quyết định số 1644/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
07-10-2011 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa trực thuộc UBND huyện Phú Hòa. 
07-10-2011 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sông Cầu trực thuộc UBND thị xã Sông Cầu. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
33,340,243 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner