Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 01-2011: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2011 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. 
10-01-2011 Quyết định số 51/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
06-01-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
06-01-2011 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia. 
06-01-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong Điều lệ Giải thưởng VHNT Phú Yên. 
05-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, của Bộ trưởng Bộ Công an. 
31-12-2010 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 
31-12-2010 Quyết định số 2215/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2011. 
29-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. 
29-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. 
29-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 174/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Sản -Nhi thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 
24-12-2010 Nghị quyết số 173/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách giải quyết nghỉ chờ nghỉ hưu, nghỉ hưởng chế độ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã. 
24-12-2010 Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 171/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025. 
24-12-2010 Nghị quyết số 170/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. 
24-12-2010 Nghị quyết số 169/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2009. 
24-12-2010 Nghị quyết số 168/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,013,355 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner