Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 9-2010: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-09-2010 Quyết định số 1393/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn, có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
20-09-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. 
15-09-2010 Quyết định số 1378/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
14-09-2010 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp”. 
14-09-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 
10-09-2010 Quyết định số 1336/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 của Quy định về một số nội dung thực hiện Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 520/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
07-09-2010 Quyết định số 1291/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
06-09-2010 Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
30-08-2010 Quyết định số 1263/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt Quy hoạch dân cư nông thôn tỉnh Phú Yên đến năm 2015 theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg. 
25-08-2010 Quyết định số 1228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. 
24-08-2010 Quyết định số 1209/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
24-08-2010 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Phú Yên. 
24-08-2010 Quyết định số 1205/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Vũng Rô, các khu vực tiếp nhận tàu biển ngoài khơi vùng biển Phú Yên. 
23-08-2010 Quyết định số 1196/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh. 
23-08-2010 Quyết định số 1194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 
23-08-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn tỉnh. 
16-08-2010 Quyết định số 1148/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
16-08-2010 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp nhà nước, xếp loại Ban Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,018,658 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner