Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 8-2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2010 Quyết định số 1135/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-08-2010 Thông báo số 470/TB-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-08-2010 Quyết định số 1111/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 
10-08-2010 Quyết định số 1110/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
10-08-2010 Quyết định số 1109/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. 
09-08-2010 Quyết định số 1104/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 
09-08-2010 Quyết định số 1103/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 
09-08-2010 Quyết định số 1102/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh. 
05-08-2010 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2009. 
05-08-2010 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
04-08-2010 Quyết định số 1077/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng học phí lái xe cơ giới đường bộ. 
02-08-2010 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản: tàu thuyền, xe ô tô, xe hai bánh gắn máy áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về lập nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng nội thị thị xã Sông Cầu và vùng phụ cận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. 
28-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Sông Cầu năm 2009. 
28-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,002,476 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner