Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 12-2010: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2010 Quyết định số 2088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020. 
15-12-2010 Quyết định số 2068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
14-12-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho gia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân 2010-2011. 
13-12-2010 Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 thực hiện Nghị quyết số 31/2010/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 
13-12-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và các sự kiện chính trị diễn ra trong năm 2011. 
09-12-2010 Quyết định số 2027/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020”. 
09-12-2010 Quyết định số 2022/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
09-12-2010 Quyết định số 2021/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết 04 dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2015. 
01-12-2010 Kế hoạch số 55/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 
01-12-2010 Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020. 
19-11-2010 Quyết định số 1896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá suất đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn phục vụ cho việc giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
18-11-2010 Quyết định số 1888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chức năng sử dụng đất, bố trí vị trí xây dựng, tuyến đường nội bộ và tính chất khu dân cư Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Phú Thứ giai đoạn 2007-2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,018,705 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner