Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 10-2010: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2010 Quyết định số 1742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên gọi các Điểm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
27-10-2010 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 
25-10-2010 Quyết định số 1720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 
22-10-2010 Quyết định số 1711/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
22-10-2010 Quyết định số 1704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp, phân giao nhiệm vụ thực hiện dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên. 
20-10-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2010. 
15-10-2010 Quyết định số 1591/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
15-10-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 
13-10-2010 Quyết định số 1551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tuy Hòa đến năm 2020. 
13-10-2010 Quyết định số 1550/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương. 
13-10-2010 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 
13-10-2010 Quyết định số 1548/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
12-10-2010 Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình “Phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên đến năm 2020”. 
07-10-2010 Quyết định số 1511/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến đường tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô. 
07-10-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo giai đoạn 2011-2015. 
04-10-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 
23-09-2010 Quyết định số 1423/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định thời gian và việc phối hợp trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. 
23-09-2010 Quyết định số 1421/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý và công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,073 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner