Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 01-2010: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 
04-01-2010 Quyết định số 04/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Phú Yên, theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
30-12-2009 Quyết định số 2438/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
30-12-2009 Quyết định số 2435/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 
30-12-2009 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 
30-12-2009 Quyết định số 2433/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 
30-12-2009 Quyết định số 2432/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 
30-12-2009 Quyết định số 2431/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2009. 
28-12-2009 Kế hoạch số 59/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-12-2009 Quyết định số 2391/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010. 
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-12-2009 Quyết định số 2377/2009/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tàu cá, lồng, bè nuôi trồng thủy sản và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
25-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về đặt tên các tuyến đường khu vực nội thị thị xã Sông Cầu. 
25-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2009. 
25-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về danh mục dự án, công trình đầu tư xây dựng mới năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 108/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,063 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner