Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 9-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2009 Quyết định số 1712/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ trên các tuyến đường tỉnh lộ và huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. 
14-09-2009 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 
14-09-2009 Quyết định số 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2.000 từ Khu dân cư Ninh Tịnh 3 sang thành Khu dân cư Liên Trì. 
09-09-2009 Quyết định số 1677/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường điều chỉnh, thành lập mới theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
09-09-2009 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số điều tại Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
07-09-2009 Quyết định số 1667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh. 
04-09-2009 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Phú Yên. 
26-08-2009 Quyết định số 1225/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy An về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tuy An (Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân). 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,613 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner