Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-08-2009 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2009-2020). 
26-08-2009 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 
21-08-2009 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai toàn diện mạnh mẽ về phòng, chống cúm A(H1N1). 
21-08-2009 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa. 
21-08-2009 Quyết định số 1553/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. 
20-08-2009 Quyết định số 1551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên. 
20-08-2009 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Sông Cầu. 
14-08-2009 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phú Yên thành Trung tâm Dịch vụ công ích là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
13-08-2009 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh. 
13-08-2009 Quyết định số 1477/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Sông Hinh. 
13-08-2009 Quyết định số 1476/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên. 
10-08-2009 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/5/2009 của Chính phủ và Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 08/4/2009 của Tỉnh ủy Phú Yên về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 
05-08-2009 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
05-08-2009 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
05-08-2009 Quyết định số 1423/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
31-07-2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
29-07-2009 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Phú Yên. 
28-07-2009 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự. 
17-07-2009 Nghị quyết số 99/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. 
17-07-2009 Nghị quyết số 98/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,925,130 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner