Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 4-2009: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2009 Quyết định số 651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 30-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
22-04-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước. 
21-04-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 
20-04-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 
17-04-2009 Quyết định số 627/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên. 
17-04-2009 Quyết định số 626/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
17-04-2009 Quyết định số 624/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2007. 
15-04-2009 Quyết định số 606/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục số 01 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Phú Yên. 
13-04-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 và tuyển sinh năm học 2009-2010. 
09-04-2009 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Đông Hòa. 
09-04-2009 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Tây Hòa. 
08-04-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ODA. 
03-04-2009 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 
03-04-2009 Quyết định số 572/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 
03-04-2009 Quyết định số 571/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 
03-04-2009 Quyết định số 570/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 
03-04-2009 Quyết định số 569/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 
03-04-2009 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 
03-04-2009 Quyết định số 567/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2008. 
31-03-2009 Quyết định số 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ từ Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Ban Dân tộc tỉnh thực hiện. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,742,300 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner